Styrelsen 2017

Ordförande Maria Mendoza lott 53 ordforande@arvingekoloni.se
Kassör Imran Khokher lott 75 kassor@arvingekoloni.se
Sekreterare Anitta Litvinov lott 32 sekreterare@arvingekoloni.se
Ledamot Patrik Cedermar lott 52
Ledamot Kjell Fagerberg lott 91
Suppleant  Camilla Eriksson lott 30
Suppleant Ali Mehran lott 78

Valberedningen

Melissa Rydqvist lott 66
Barbro Jonsson lott 88