Styrelsen 2021

Ordförande Maria Mendoza lott 53 ordforande@arvingekoloni.se
Kassör Sara Compier lott 56 kassor@arvingekoloni.se
Sekreterare Anitta Litvinov lott 32 sekreterare@arvingekoloni.se
Ledamot Patrik Cedermar lott 52
Ledamot Kjell Fagerberg lott 91
Suppleant Sonya Düzgün lott 24
Suppleant Ali Mehran lott 78/83

Valberedningen

Mohammed Ebili lott 11
Anna Laine lott 56b
Farzaneh Shakeri lott 67-68