Styrelsen 2022

Ordförande Maria Mendoza lott 53  ordforande@arvingekoloni.se
Kassör Sara Compier lott 56  kassor@arvingekoloni.se
Sekreterare Anitta Litvinov lott 32  sekreterare@arvingekoloni.se
Ledamot Patrik Cedermar lott 52
Ledamot Kjell Fagerberg lott 91
Suppleant  Irena Cienkowska lott 8
Suppleant Md Mahfujun Nabi lott 19
Suppleant Ali Mehran lott 78/83

Valberedningen

Mohamed Ebileh lott 11
Vladimir Labus lott 27
Anna Laine lott 56b
Farzaneh Shakeri lott 67-68