Ärvinge koloniförening ligger naturskönt, nära Kista Centrum. Vi har ca 100 odlingslotter på 80 – 180 kvm. Årsavgiften beror av storlek på lott.

Är du intresserad av att hyra en lott, ring vår ordförande Maria, tel.

073-929 87 62 eller mejla ordforande@arvingekoloni.se

Avgifter för 2022:

Lotterna indelas i tre storlekskategorier, vilkas avgift är följande:

A = under 150 m2 som kostar 665 kr
B = från 150 – 199 m2 som kostar 775 kr
C = över 200 m2 som kostar 845 kr

Avgiften betalas föreningens på plusgirokonto 87 33 43-8