Årsmötet är genomfört och protokoll för detta kommer ut.

Vårens städdagar är 18 maj och 14 september

Vårbrev har skickats ut.  Det går även att läsa här: Vårbrev 2019

 

 

 

Vi har problem med att plast och annat skräp slängs på komposten . Detta har resulterat i extra kostnader och arbete för bortforsling under städdagarna.

Det är absolut förbjudet att slänga annat än trädgårdsavfall på komposten.

Jordpåsar, plast, fiberduk och annat skräp måste ni plocka med hem och slänga.